Dịch vụ xử lý nợ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xử lý nợ uy tín hàng đầu

Dịch vụ xử lý nợ của Galaxy Debt Trading

Galaxay Debt Trading thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu, nợ khó đòi chuyên nghiệp và hợp pháp. Bằng quy trình và tổ chức bài bản, Galaxy giúp khách hàng thu hồi nợ hiệu quả và nhanh chóng.

Các đối tượng vay

Ngân hàng

Khách Hàng là cá nhân có các khoản cho vay nợ hay ký kết một hợp đồng dân sự với cá nhân, tổ chức nhưng chưa thu hồi được số nợ quá hạn.

Khách hàng doanh nghiệp

Khách Hàng là doanh nghiệp có nhu cầu thu các khoản nợ quá hạn, nợ xấu từ Khách Hàng hoặc đối tác.

Các bước vay sản phẩm

f38923e2c9
Bước 1: Kiểm tra hồ sơ mà Khách Hàng cung cấp

- Đối với Khách Hàng là doanh nghiệp: Hồ sơ cung cấp gồm có: Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh và toàn bộ chứng từ liên quan đến khoản nợ (nếu có) bao gồm Hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho, giấy xác nhận nợ...

- Đối với Khách Hàng là cá nhân: Hồ sơ cung cấp gồm có: Giấy chứng minh nhân dân và toàn bộ chứng từ liên quan đến khoản nợ làm bằng chứng (nếu có) bao gồm Giấy xác nhận nợ, giấy hẹn nợ chứng từ vay mượn, mua bán.

Bước 2: Tác động đến bên nợ

Đội ngũ thu hồi nợ của Galaxy sẽ tiến hành liên hệ với đối tượng vay nợ để đàm phán về khoản nợ cần chi trả.

Nếu bạn cần tư vấn về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu