Dịch vụ mua bán nợ

Dịch vụ uy tín, thủ tục nhanh gọn, đúng pháp luật.

Dịch vụ mua bán nợ của Galaxy Debt Trading

Galaxy Debt Trading là công ty mua bán nợ hợp pháp được nhà nước công nhận và cấp phép hoạt động. Chúng tôi cung cấp dịch vụ mua bán nợ hợp pháp dựa trên nên tảng pháp luật việt nam hiện hành nên có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện các biện pháp thu hồi khoản nợ đã mua từ Khách hàng.

Dịch vụ mua bán nợ của Galaxy Debt Trading sẽ là giải pháp tối ưu, giúp các khách hàng giải quyết các vấn đề nợ quá hạn, nợ khó đòi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhằm đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho bên khách hàng một cách: hiệu quả, chuyên nghiệp, minh bạch, đúng pháp luật.

Khách hàng

Ngân hàng

Tổ chức tài chính

Galaxy Debt Trading cam kết mang đến khách hàng những lợi ích tốt nhất

Đảm bảo về các vấn đề pháp lý
Chi phí hợp lý
Quy trình chuyên nghiệp, an toàn, và nhanh chóng

Quy trình mua bán nợ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, thông tin khoản nợ.

Bước 2

Thẩm định hồ sơ của khách nợ.

Bước 3

Thông báo kết quả thẩm định (có khả thi hay không).

Bước 4

Ký hợp đồng mua bán nợ.