Tra cứu – thanh toán

Nhanh chóng, chính xác và tiện lợi

Tra cứu tổng nợ quá hạn

  Lưu ý:
  1. Bạn chắc chắn đây là hợp đồng đứng tên của bạn. 2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các trường hợp giả mạo người dùng.

  Thông tin hợp đồng

  Họ tên chủ hợp đồng:

  Nguyễn Minh Thành

  Số CMND:

  ******245

  Tổng nợ đến hạn:

  6,150,200,000 VNĐ

  Ngày đến hạn:

  28/04/2023

  Số tiền cần thanh toán:

  100,000,000 VNĐ

  empty-folder 1

  Vui lòng nhập số hợp đồng để tra cứu thông tin

  Hướng dẫn thanh toán nợ quá hạn tại đây