Dịch vụ tư vấn mua bán nợ

Dịch vụ
tư vấn mua bán nợ

Chuyên nghiệp - hiệu quả - hợp pháp

Dịch vụ tư vấn mua bán nợ của Galaxy Debt Trading

Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp đã chính thức hợp tác và trở thành đối tác tư vấn uy tín của nhiều Khách hàng. Galaxy sẽ tư vấn khách hàng phương án để đàm phán mua nợ theo nguyên tắc tự nguyện, đàm phán theo giá thị trường. Sau đó, thông qua các biện pháp khác nhau như cơ cấu lại nợ, thu hồi nợ, hoán đổi tài sản, và đặc biệt là tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp…

Khách hàng

Ngân hàng

Tổ chức tài chính

Doanh nghiệp

Lợi ích khi tư vấn mua bán nợ

Hỗ trợ tái cơ cấu để thu hồi nợ (xử lý), đảm bảo hiệu quả nguồn vốn
Giúp các ngân hàng dọn dẹp bảng cân đối kế toán
Kéo dài thời gian trích lập dự phòng
Hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng

Quy trình tư vấn mua bán nợ

Bước 1

Lập phương án xử lý nợ, tài sản nợ

Bước 2

Lập phương án xử lý nợ, tài sản nợ (Thẩm định, tính toán rủi ro, tài sản nợ)

Bước 3

Thông báo kết quả thẩm định (có khả thi hay không)

Bước 4

Ký hợp đồng mua bán nợ

Bước 5

Đánh giá tình trạng khoản nợ, tài sản cần mua

Bước 6

Lập phương án mua nợ, tài sản.

Bước 7

Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện đàm phán mua nợ, tài sản của doanh nghiệp